Benartex Joy Snowflakes

SKU: 6908/09

Benartex Joy Snowflakes

Pretty multi colour festive snowflakes on an white background

44inches/110cms wide

100% Cotton

Price: £3.75£14.99