Moda Jol White on White Snowflakes

SKU: 39704-11

Moda Jol white on white snowflake design

44inches/110cms wide

100% Cotton

Price: £3.50£13.99