Moda Jol White Snowflakes

SKU: 39704-11

Moda Jol White Snowflakes

Tonal white on white snowflakes

44inches/110cms wide

100% Cotton

Price: £3.50£13.99